Sustainability Force - Reinforce the switch to renewable energy. Minimise Energy needs by maximising the energy efficiency.
Under Construction
 
 
Missie SF:
 
Zoals onze naam al doet vermoeden wil SF de verduurzaming van de leefomgeving versnellen.
 
 
Onderbouwing van die missie:
 
Het is wetenschappelijk aangetoond, dat we het einde van onze fossiele brandstoffen voorraad gaan bereiken. We moeten dus naar een andere liefst hernieuwbare dus onuitputtelijke bron van energie omschakelen.
 
Die omschakeling is een lastige. Onze wereld zo als wij die kennen is verslaaft aan olie.
Veel van de materialen die we kennen, kunnen niet gemaakt worden zonder olie. Het is dan ook zeer verstandig zuinig te zijn op deze grondstoffen, en is het dus zeer onverstandig deze hoogwaardige grondstoffen domweg te verbranden.
 
Uit bovenstaande kan dus worden afgeleid, dat we ruim voor de uitputting van de fossiele brandstoffen moeten overschakelen naar andere liefst hernieuwbare energiebronnen.
 
Gelukkig zijn dergelijke hernieuwbare bronnen ook in overmaat aanwezig, het is alleen wel een lange weg om onafhankelijk te worden van die fossiele brandstof en volledig te kunnen voorzien in de behoefte middels hernieuwbare energie.
 
 
Wat te doen om die missie gestalte te geven:
 
Er is in onze beleving geen reden om niet reeds vandaag alles op alles te zetten om over te gaan op het produceren en verbruiken van slechts hernieuwbare energie.
Het potentieel is in ruime mate aanwezig, alleen al in de energie van de zon. De zon is een grote kernreactor, zij het dan op veilige afstand van ons.
 
Willen we zo snel mogelijk op hernieuwbare energie kunnen draaien, dan is de kortste weg om te bepalen hoeveel energie we nu daadwerkelijk nodig hebben.
Uit onderzoek is tevens gebleken, dat 40 % van de energie die we in het westen verbruiken, benut wordt om de gebouwen op een aangename temperatuur te behouden.
 
Voor meer informatie betreffende het passiefhuis concept verwijzen wij graag naar onderstaande link:
 
Wij bieden:
 
  • Innovatieve en betrouwbare IT oplossingen
  • Topervaring tegen betaalbare prijs
  • Korte en lange termijn assistentie
  • Set-up en training
  • Onderhoud en ondersteuning
 
Local reference beschikbaar.